Spørsmål til potensielle valpekjøpere
!!! Skjema har vært ute av drift i uvisst hvor lang tid. Om du har sendt forespørsel uten å få svar, beklager vi dette :( !!!


Nb! Før du fyller ut skjema skal du vite:
Pga at mopsen stadig øker i popularitet, blir alle valper fra oss solgt i sameie med oppdretter!
Det viser seg desverre at avtaler ikke alltid overholdes, så sameie er vår løsning på å forhindre uvettig bruk i avl.
Vil du vite mer om hva sameie innebærer, ta kontakt på mail pugbully@online.no

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED VALPEKJØP GENERELT

Fordelene ved å kjøpe valp med offisiell stamtavle (registrert i Norsk Kennel Klubb) direkte fra oppdretter isteden for blandingsvalp, valp uten stamtavle, eller valp via hundehandler (som importerer fra andre land, og selger videre i Norge/Sverige) er mange.

- Valpen har kjente aner, som oppdretter sannsynligvis har stor kunnskap om (aner og aners slektningers mentale og fysiske helse). Du kan også selv lettere spore opp eiere og oppdrettere av din valps forfedre, for å samle informasjon, om du skulle ønske dette. ( "Friske foreldre med herlig gemytt" som man kan lese i diverse annonser i aviser og på nett, betyr fint lite dersom oppdretter har ingen kunnskap om disses aner. Kanskje alle søskenene til disse foreldrene har alvorlige sykdommer?) Stamtavler handler ikke om "utstillingshund" eller "kosehund", det handler om gjennomtenkt avl for å få mentalt og fysisk friske hunder, med utseende mot en standard som er satt for å beholde rasens særegenskaper.

- Kjøper du via en hundehandler som importerer fra andre land, kun for videresalg, vil denne selvfølgelig forsikre deg om at valpens aner består i supersunne avlsdyr. Men hvordan kan du vite at denne snakker sant? Hvordan kan du sjekke informasjonen? Du får mest sannsynligvis aldri se noen av foreldredyrene eller søskenene til valpen. I verste fall dreier det seg om en innsmuglet hund, med eller uten registreringsbevis/stamtavle og lovpålagte vaksiner og helseattester. Det har også forekommet at det er blitt formidlet importerte hunder med falske registreringsbevis/stamtavler. En stamtavle er null verdt såfremt den ikke er skrevet ut av en kennelklubb underlagt FCI. Noen av disse hundehandlerene krever også såkalt depositum. Det finnes folk som har betalt tusenvis i forskudd, og aldri mottatt hverken hund eller depositumet i retur. Mennesker som driver slik hundehandel gjør det KUN for inntektens skyld, og ikke av genuin interesse for en spesiell rase som de ønsker å avle på ved nøye planlagt avl for best mulig resultat.

- En som velger å drive oppdrett og selge valper i hht Norsk Kennel Klubs lover, er forpliktet til å sette seg inn i rasens egenskaper, sine avlsdyrs og eventuelle rasebetingede sykdommer, OG informere valpekjøpere om dette. Hvor mye tid tror du en som driver salg av blandingsvalper, valper uten stamtavler eller videresalg, bruker på å lære seg mest mulig om kynologi, genetikk og sine avlsdyrs aner?

Lykke til i ditt valg av oppdretter!


Personlige opplysninger
Navn: Adresse:
E-post: Postnr og -sted :
Telefonnr/Mobilnr: Alder:  
     
Din erfaring med mops og evt andre hunder
Har du noen gang eid en mops? Ja Nei
Hva fikk deg til å bestemme deg for å skaffe deg en mops?
 
Ønsker du tispe eller hannhund? Hann Tispe
Hvorfor?
 
Hvilken farge foretrekker du? Fawn/gul Sort Ikke viktig
Hva ønsker du å bruke mopsen til? (flere svar er mulig)
Utstilling Lydighet/Agility Avl/Oppdrett Familiemedlem Annet:
Planlegger du å delta på valpekurs/lydighetskurs? Ja Nei
Har du for tiden andre hunder? Ja Nei
Hvis ja, vennligst fyll ut nedenfor:
Rase:     Alder: Kjønn: Hann Tispe
Rase:     Alder: Kjønn: H T
Rase:     Alder: Kjønn: H T
Rase:     Alder: Kjønn: H T
Rase:     Alder: Kjønn: H T
Om du ikke per tiden eier noen hund, kan du fortelle om din erfaring med hund eller mops?
 
Har du noen gang omplassert eller videresolgt en hund? Ja Nei
Hvis Ja, hvorfor?:
 
Har du noen gang returnert en hund til oppdretter ? Ja Nei
Hvis Ja, hvorfor?:
 
Dine omgivelser
Andre medlemmer i husstanden? Ja Nei
Hvis Ja, fyll ut nedenfor (beskrivelse av erfaring med hund):
Navn: Alder:
Erfaring med hund :
Navn: Alder:
Erfaring med hund :
Navn: Alder:
Erfaring med hund :
Navn: Alder:
Erfaring med hund :
Hvordan bor du? Enebolig Leilighet Annet
Er eiendommen din inngjerdet? Ja Nei Delvis
Er noen i din familie allergisk mot hund ? Nei Ja Vet ikke
Hvem vil ha hovedansvaret for hunden?
Hvor mange timer per dag vil hunden bli alene? Ingen 1-3 3-6 6-9
Hvor vil hunden være når den er alene hjemme?
Hvor vil hunden sove om natten?
Valpen
Er du villig til å holde kontakt med og oppdatere oppdretter sålenge hunden lever? Ja Nei
Har du kontaktet andre oppdrettere ? Ja Nei
Hvis Ja, hvem?:  
Oppdretter 1: Oppdretter 2:
Oppdretter 3: Oppdretter 4:
Er du på deres venteliste? Ja Nei
Hvordan fant du Pugbully Kennel?
 
Er du evt interessert i å overta en eldre mops som behøver et nytt hjem (omplassering)? Ja Nei
Referanser
Nevn (helst minst 2) referanser, f.eks veterinær, oppdretter, hundevenner
Navn: Telefonnr:
Bekjentskapsforhold: E-mail:
Navn: Telefonnr:
Bekjentskapsforhold: E-mail:
Navn: Telefonnr:
Bekjentskapsforhold: E-mail:
Navn: Telefonnr:
Bekjentskapsforhold: E-mail:
         
Annen relevant informasjon om deg og din familie:Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjema. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før vi kommer tilbake til deg, og at du på ingen måte er garantert valp etter å ha fylt ut dette skjemaet.

Vi har ikke valper veldig ofte, kanskje 1-3 kull i året. Dersom du har det travelt med å anskaffe deg mops, anbefaler jeg at du leter et annet sted.