La oss gå litt nærmere inn på de forskjellige farene som finnes ved det å avle fram hunder. Det er nemlig ikke slik at dette er en helt sunn og trygg prosedyre, og dette er fordi vi mennesker rett og slett ikke vet nok om hvordan gener funker.

Farer

Det som ofte kan skje er at det oppstår forskjellige feil i genetikken til hundene som blir avlet for mye. Det farligste vi mennesker kan gjøre når det gjelder å avle opp hunder, er å oppnå det vi kaller for innavl. Innavl er når vi parer sammen hunder som er i slekt. Ofte skjer dette når vi ser et eller annet trekk i hunden som vi ønsker å få fram. Tankeprosessen er ofte at alle hundene som er i slekt deler det aktuelle trekket, og derfor er sjansen større for at de kommer til å aktivere dette genet i avkommet deres. Problemet med dette er at det fører med seg mange forskjellige feil i hundens DNA. Naturen er ikke konstruert for å drive med avl på denne måten, og det fører til mutasjoner som ikke er fordelaktige for hunden.

Det er ikke bare innavl som fører til mutasjoner, det skjer også når vi overdriver det ønskede trekket vi avler fram. Det finnes for eksempel hunder som vi har avlet til å være altfor korte, eller små, og generelt uten de riktige proporsjoner. Dette fører til sykdommer og feil i hunden.

Sykdommer

Det finnes mange hunderaser som i dag er utsatt for forskjellige sykdommer, og du kan finne lister over sykdommer som er vanlige i den rasen du er ute etter. Det er imidlertid ikke alltid at slike ting oppstår, og det finnes mange mennesker som avler fram hunder på en forsvarlig måte. Likevel vet vi ikke nok til å anta at det ikke blir konsekvenser i fremtiden.