Velkommen til dette nettstedet som gir deg alt av informasjon om hunderaser og hundeoppdrett, og særlig om alles favoritthunderase, mopsen. Dette er en side som gir deg gode og praktiske råd om stell av hunder, men som også tar opp dagsaktuelle spørsmål rundt avl og oppdrett. Hvor langt skal man kunne gå i ekstrem avl av hund, og hvilke restriksjoner bør det eventuelt være når det gjelder raser som har mange kjente fysiske og psykiske problemer som følge av slik avl?

Hundeoppdrett – en gammel tradisjon

Hunden var trolig det aller første dyret mennesket temmet, og ble dermed en pioner i utviklingen av mennesket som et dyr som eier andre dyr, som vi kaller husdyr – etter hvert kom også katt, hest, ku, geit, sau, esel, og flere andre, men hunden er fortsatt menneskets beste venn. Tenk på at de første hundene var ulver, så skjønner du kanskje at de første hundeoppdretterne i bunn og grunn må ha vært både modige og tålmodige.

Hundeoppdrett i dag

Hundeoppdrett i dag har blitt til big business, men de fleste som driver med det er fortsatt først og fremst entusiaster som er glade i hund, heller en folk som ensidig tenker profitt. I dagens samfunn lever mange mennesker ganske ensomme liv, som gjør at husdyr som hunden ofte er viktigere enn noen gang før for å gi oss selskap og livsglede. Det er imidlertid viktig å anskaffe en hund som er en god match til ens egen livsstil, slik at hund og eier kan trives med hverandre.